Filologia niemiecka (germanistyka) kierunek studiów

Filologia germańska (niemiecka)

Studiując Filologię niemiecką nauczysz się języka niemieckiego, ale także poznasz gruntownie historię Niemiec, historię literatury niemieckiej oraz szeroko pojętą kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego.

Germanistyka to kierunek dla ludzi z pasją, otwartych na świat, chcących pracować nie tylko jako tłumacz czy nauczyciel, ale także w branży marketingowej, turystycznej i handlowej. Instytut Filologii Germańskiej oferuje wiele seminariów i wykładów do wyboru, prowadzi liczne programy stypendialne w Niemczech, kilka kół studenckich, wydaje własną gazetę i ma najpiękniejszy Innenhof ze wszystkich wydziałów! Nadal się wahasz? To video przekona Cię: www.ifg.uni.wroc.pl/stacjonarne


W trakcie studiów:
 
Przedmiotem studiów jest przede wszystkim poznawanie w szerokim zakresie języka niemieckiego, literatury, kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. W programie studiów znajdują się następujące przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego (fonetyka, rozumienie ze słuchu, niemiecki mówiony, rozumienie języka pisanego, nauka języka pisanego, tłumaczenia, stylistyka, gry językowe, konwersacje, język specjalistyczny), wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury niemieckojęzycznej, wiedza o krajach obszaru języka niemieckiego, wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa, gramatyka historyczna, gramatyka kontrastywna. 

Po studiach:

Nabyte podczas studiów wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi germanistyki pracę w charakterze:
- nauczyciela języka niemieckiego,
- tłumacza i lektora,
- pracownika wydawnictw oraz mediów,
- asystenta w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
- asystenta w jednostkach administracji lokalnej i UE,
- pracownika instytucji kulturalnych.