Województwo Podlaskie: kierunki studiów, na których są jeszcze wolne miejsca.


Białystok


Politechnika Białostocka
kierunki:

- architektura krajobrazu 
- architektura wnętrz
- edukacja techniczno-informatyczna
- elektronika i telekomunikacja 
- elektrotechnika 
- matematyka
- ochrona środowiska
- technika rolnicza i leśna 


Uniwersytet w Białymstoku

kierunki:

- biologia
- chemia
- edukacja techniczno-informatyczna
- filologia białoruska
- filologia francuska 
- filologia rosyjska
- fizyka
- fizyka medyczna
- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
- informatyka
- informatyka i ekonometria
- matematyka
- matematyka finansowa
- ochrona środowiska
- fizyka komputerowa

Hajnówka


Politechnika Białostocka
kierunki:

- leśnictwo