phoca thumb m dziewczyna laptopZaraz obok średniej - osiągnięcia sportowe, aktywność naukowa i działalność artystyczna. Te cztery aspekty będą teraz brane pod uwagę przy przydzielaniu stypendiów. Stypendium naukowe zastąpi stypendium rektorskie - informują uczelnie.

 

Nie wystarczy już sama średnia, żeby otrzymać gratyfikację. Stypendium będzie przyznawane wedle ocen z czterech podstawowych kategorii. Waga poszczególnych będzie zależała od każdej ze szkół wyższych osobno, dlatego w większości przypadków wszystko jest jeszcze na etapie ustaleń. Uniwersytet Białostocki zaplanował spotkanie w tej sprawie na wrzesień; Politechnika skłania się ku systemowi wagowemu, w którym największe znaczenie będzie miała działalność naukowa i sportowa, najmniejsze - osiągnięcia artystyczne. Uniwersytet Medyczny ma już z góry ustalony system stypendialny.

Reforma dotyczyć będzie zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych; na niektórych z nich obowiązywać będzie obok innych programów, które pozwalają studentowi zdobyć pieniądze za dobre oceny. W Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku istnieje możliwość skorzystania z programu "Studiuj bez opłat" - za odpowiednio wysoką średnią student może zostać zwolniony z opłacania czesnego.

Pomysł wywołuje dyskusje. Nie każdemu podoba się, że obok intensywnej nauki musi dodatkowo wykazać się w jakiejś dyscyplinie sportowej czy dziedzinie artystycznej. Projekt ma za zadanie promować tych, którzy wybijają się ponad "przeciętniaków" i mają duży wkład w życie akademickie.