Miasto spore, ale nie tak anonimowe jak wielkie metropolie - tak polecają swe miasto mieszkańcy Białegostoku. Jeśli będziesz tutaj studiować, przekonasz się jak daleko uciekło od stereotypów: “śledzikowania”, “biednej ściany wschodniej” czy “Polski B.”. Stolica Podlasia wykorzystała swój wielokulturowy potencjał i przekonuje, że jest aglomeracją “wschodzącą”. Możesz wybrać także uczelnie z kilku innych miejscowości regionu.

W Białymstoku studiuje niemal 45 tys. osób - blisko 84% wszystkich studentów w regionie. W stolicy województwa działa jedna uczelnia publiczna o randze uniwersyteckiej oraz pięć uczelni niepublicznych.

Połącz kulturę Polaków, Białorusinów, Żydów, Litwinów, Niemców, Rosjan i Tatarów, wymieszaj dokładnie, a otrzymasz Białystok. Miejsce, gdzie możesz spędzić najciekawsze pięć lat swoich studiów (czy może “studado”, jak by to powiedziano w języku esperanto). Esperanto to najbardziej znany na świecie międzynarodowy język z grupy tzw. "sztucznych". Stworzony przez białostoczanina Ludwika Zamenhofa. Twórca chciał ułatwić komunikację między ludźmi różnych narodów i kultur,a podobno posługuje się nim nawet milion ludzi.
Studiując w Białymstoku masz szansę na stypenida naukowe - m.in. Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego. Aby uzyskać stypendium miejskie trzeba być studentem I roku uczelni publicznej. Liczą się więc wyniki z klasy maturalnej - co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, średnia ocen minimum 4,0. Musisz też być laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim lub miejskim.

W przypadku stypendium wojewódzkiego trzeba być nie tylko mieszkańcem regionu, ale i absolwentem liceum lub technikum z Podlasia. Tutaj też liczą się wyniki z klasy maturalnej - średnia na poziomie 4.0, oraz takie sukcesy jak uczestnictwo w finale przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
Warto wiedzieć, że w Białymstoku masz też szanse nie tylko na stypendia naukowe, ale i sportowe oraz artystyczne.