W stolicy województwa działają w sumie trzy rodzime publiczne szkoły wyższe oraz jedenaście niepublicznych, a także wydziały zamiejscowe uczelni warszawskich - jednej publicznej i trzech niepublicznych. Sprawdź rekomendacje redakcji portalu Bialystok.Studia.net.

Uczelnie nie ograniczają się jednak wyłącznie do inwestowania w bazę dydaktyczną. Dobrej jakości akademiki, rozwinięte zaplecze sportowe oraz liczne biblioteki i czytelnie, wśród których największe to Książnica Podlaska oraz Biblioteka Uniwersytecka, znacznie ułatwiają i umilają młodym życie w mieście. Ponadto w szkołach dużą popularnością cieszą się koła naukowe, agendy i najróżniejsze sekcje studenckie, pozwalające realizować swoje pasje.

Stolica województwa podlaskiego to swoista kuźnia ludzi zdolnych, gotowych do podejmowania wyzwań i praktycznie przygotowanych do pracy w kraju i poza jego granicami.
Spośród uczelni publicznych rekomendujemy w Białymstoku zwłaszcza Uniwersytet Medyczny. To nowoczesna uczelnia z przyjaznym do studiowania kampusem. Jego trzy filaryto Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.
Polecamy także Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, który formalnie mieści się w Kleosinie - ale to tylko 7 km od centrum Białegostoku. Prowadzi pięć kierunków i chlubi się absolwentami prowadzącymi z sukcesem własne firmy.

O białostockich uczelniach więcej na: http://www.Uczelnie.net/Białystok