Hybrydowy system energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej na Politechnice BiałostockiejKampus Politechniki Białostockiej wzbogacił się o hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej. „Wyjątkowy w skali kraju, jedyny w regionie modelowy system hybrydowego zasilania w energię elektryczną pracuje na Politechnice Białostockiej" - pisze dr inż. Wojciech Trzasko z Politechniki Białostockiej.

Za realizację nowatorskiego projektu odpowiedzialny jest Elektromontaż Wschód - białostocka firma elektroenergetyczna - lider w regionie pod względem ilości zrealizowanych różnego rodzaju inwestycji OZE - w swoim portfolio posiada zarówno farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, biogazownie, jak również a elektrownię wodną. - Tym razem postanowiliśmy podzielić się swoim doświadczeniem i wnieść swój wkład przy realizacji tej pokazowej inwestycji mającej ogromne znaczenie pod względem dydaktycznym studiujących na uczelni młodych ludzi i przyszłych specjalistów w zakresie OZE – mówi w rozmowie Marcin Michalski, Dyrektor Marketingu firmy.
Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej
Celem naukowym przedsięwzięcia jest przeprowadzenie wszechstronnych prac badawczych hybrydowego systemu wytwórczego energii elektrycznej oraz opracowanie pogłębionych analiz techniczno-ekonomicznych i raportów z przeprowadzonych badań, obejmujących przede wszystkim:
  • analizę opłacalności inwestycji w prosumenckie systemy wytwarzania energii elektrycznej bazujące na elektrowniach wiatrowych małej mocy i panelach fotowoltaicznych w terenie zurbanizowanym na przykładzie kampusu Politechniki Białostockiej,
  • analizę wskaźników technicznych wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej w instalacjach elektrycznych budynku referencyjnego znajdującego się na terenie kampusu PB, uwzględniającą lokalne warunki klimatyczne i wymagania jakościowe energii elektrycznej,
  • analizę przepięć powstających obwodach elektrycznych odnawialnych źródeł energii oraz w instalacjach elektrycznych budynku dydaktyczno-badawczego Wydziału Elektrycznego znajdującego się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej.
Kampus Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej
Pomysłodawcami budowy były władze Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz nauczycieli akademiccy, którzy zajmują się problematyką odnawialnych źródeł energii elektrycznej.
Hybrydowy system energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej na Politechnice Białostockiej

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie gramwzielone.pl/trendy/13276/na-politechnice-bialostockiej-powstal-hybrydowy-system-energetyki-wiatrowej-i-fotowoltaicznej

Autor: Dr inż. Wojciech Trzasko – Politechnika Białostocka